Inv.-Nr. Typ Fundort Grabungscode Schichtdatierung
MV 1701* Loeschcke X A/Buchi X-a Sammlung Wien Museum, 1911, ohne Fundortangabe 300302
MV 226* Loeschcke X C/Buchi X-c Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 229* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 1015* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 8497* Imitation Loeschcke X Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 8500* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 8523/1* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 8526* Loeschcke X C/Buchi X-c Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt
MV 8587* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 8590* Loeschcke X Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 34681* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Wien Museum, Herkunft unbekannt 300302
MV 8516* Loeschcke X B/Buchi X-b Sammlung Renner, ohne gesicherten Fundort 300001
MV 9719* Loeschcke X A/Buchi X-a Sammlung Renner, ohne gesicherten Fundort 300001
MV 2079 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Am Hof 14, 1913 191401
MV 2080 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Am Hof 14, 1913/1914 191401
MV 2081 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Am Hof 14, 1913/1914 191401
MV 8530 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Am Hof 14, 1913/1914 191401
MV 8531 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Am Hof 14, 1913/1914 191401
MV 8545 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Ballhausplatz 2, 1937 193712
MV 111275/4 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Bauernmarkt 1, 2017 201706
MV 1015/1 Loeschcke X Wien 1, Brandstätte 9 – Tuchlauben 10, 1906 190602
MV 1433 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Fleischmarkt 17, 1908 190903
MV 1432 Loeschcke X Sonderform Wien 1, Fleischmarkt 17, 1908/1909 190903
MV 1437 Loeschcke X Kurzform? Wien 1, Fleischmarkt 17, 1908/1909 190903
MV 1434 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Fleischmarkt 17, 1909 190903
MV 1436 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Fleischmarkt 17, 1909 190903
MV 759 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Fleischmarkt 18-22, 1902 190209
MV 760 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Fleischmarkt 18-22, 1902 190209
MV 763 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Fleischmarkt 18-22, 1902 190209
MV 764 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Fleischmarkt 22, 1902 190209
MV 707 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Fleischmarkt/Postgasse, 1901 190107
MV 35534 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35537 Loeschcke X A/Buchi X-a? Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35613/1 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35626 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35627 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35634 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35644 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 35670 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Freyung, 1987 198702
MV 43028/4 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung 3 (Palais Harrach), 1992-1994 199202
MV 43087/38 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung 3 (Palais Harrach), 1992-1994 199202
MV 43093/36 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung 3 (Palais Harrach), 1992-1994 199202
MV 43332/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Freyung 3 (Palais Harrach), 1992-1994 199202
MV 43400/24 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Freyung 3 (Palais Harrach), 1992-1994 199202
MV 1748 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Graben 29, 1911 191102
MV 95016/7 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Habsburgergasse 14, 2011 201108
MV 25077 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Hanuschgasse/Oper, 1951 195104
ANSA V 1982a Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Hofapotheke ?
MV 71592 Loeschcke X Sonderform Wien 1, Hoher Markt 3, 1949 194902
MV 46997 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Hoher Markt 3, 1959/1961 196101
MV 8309 Loeschcke X Imitation Wien 1, Hoher Markt 3, 1959/1961 196101
MV 1579 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1. Jakobergasse 3, 1910 191004
MV 34673 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Jakoberhof, 1910 191004
MV 3412/16 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Judenplatz, 1995-1998 199701 Phase 4 (280/320 – 350-360 n. Chr.) – FK 199
MV 34702 Loeschcke X Wien 1, Kohlmarkt, 1936 193611
MV 21210/209 Loeschcke X/Imitation? Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/17954 Loeschcke X Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/25389 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/25651 Loeschcke X Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201 Werkstätten Steinbauphase 1.1. (130/140-180 n. Chr.)
MV 21210/26235 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/30257 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/30258 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/30922 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/33109 Loeschcke X A Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/33112 Loeschcke X Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/3540 Loeschcke X Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/3551 Loeschcke X A/B? Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/4173 Loeschcke X Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/6245 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1. Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/8512 Loeschcke X A Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/852 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 21210/9510 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 108499 Loeschcke X (A?) Wien 1, Michaelerplatz, 1990-1991 199201
MV 309 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Minoritenplatz 9 , 1937 193712
MV 8594 Loeschcke X Kurzform Wien 1, Naglergasse, nähere Fundumstände unbekannt
MV 30088 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Neuer Markt, 1975 197509
MV 30090 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Neuer Markt, 1975 197509
MV 34698 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Neuer Markt 13, 1913 191304
MV 34699 Loeschcke X Wien 1, Neuer Markt 13, 1913 191304
MV 34729 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Neuer Markt 13, 1913 191304
MV 578 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Neuer Markt, 1897 189725
MV 8522 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Oper/Hanuschgasse 6, 1950 195010
MV 50237/31 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Palais Porcia, 1996 199602
MV 50252/54 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Palais Porcia, 1996 199602
MV 50369/112 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Palais Porcia, 1996 199602
MV 486 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Petersplatz 11, 1896 189602
MV 2259 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Plankengasse 4/Spiegelgasse 17, 1913 191312
MV 2280 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Plankengasse 4/Spiegelgasse 17, 1913 191312
MV 22106/3 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Plankengasse 4/Spielgegasse 17, 1913 191312
MV 1163 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Renngasse 1, 1907 190706
MV 1164 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Renngasse 1, 1907 190706
54 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Renngasse 9, 1992 199204
KF 54 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Renngasse 9, 1992 199204
MV 1131 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Rockhgasse, 1906 190610
MV 8657 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Salvatorgasse 7, 1971/8 197101
MV 8527 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Salvatorgasse, 1951 195101
MV 565 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Schauflergasse 2, 1897 189727
MV 2310 Imitation Loeschcke X Wien 1, Schenkenstraße 8, 1913 191311
MV 34721 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Schenkenstraße 8, 1913 191311
MV 8358 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Seilerstätte 24, 1905 190512 Körperbestattung E. 3.-4. Jh.
MV 46992/1 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 1, Seilerstätte 24, 1905 190512 Körperbestattung 3.-4. Jh.
MV 1795 Imitiation Loeschcke X? Wien 1, Singerstraße 6-8/Liliengasse 2, 1911 191108
MV 34676 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Singerstraße 6-8/Liliengasse 2, 1911 191108
MV 34680 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 1, Singerstraße 6-8/Liliengasse 2, 1911 191108
MV 34727 Loeschcke X Wien 1, Singerstraße 6-8/Liliengasse 2, 1911 191108
MV 1845 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Spiegelgasse 15/Seilergasse 16 191109
MV 677 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Stallburggasse 1/Habsburgergasse 9, 1901 190108
MV 8521 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Tuchlauben/Milchgasse, 1955 195501
MV 46749/135 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Wildpretmarkt, 1983 198301
MV 1041 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Wildpretmarkt 1/Brandstätte 8, 1905 190601
MV 811 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 1, Wildpretmarkt 2-4/Bauernmarkt 5-7, 1904 190403
MV 508 Loeschcke X B/Buchi X-b? Wien 1, Wipplingerstraße 25/Renngasse 14, 1896 189611
MV 80227/21 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Aspanggründe (Bauplatz 4), 2010-2011 201002 Schichten oberhalb des Grabbefundes 3/4 2. Jh. n. Chr.
MV 80230/12 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Aspanggründe (Bauplatz 4), 2010-2011 201002 bustum SE 710: ab 140/150 n. Chr.
MV 80230/13 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Aspanggründe (Bauplatz 4), 2010-2011 201002 bustum SE 710: ab 140/150 n. Chr.
MV 8552 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Aspangstraße/Rennweg 58, 1907
MV 804 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Fasangasse 17, 1903 190331
MV 34693 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Fasangasse 4, 1907 190719
MV 8549 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Fasangasse/Gerlgasse 300031
MV 970 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Göschlgasse 10/Hohlweggasse 11, 1904 190418
MV 972 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Göschlgasse 12/Hohlweggasse 13, 1904 190418
MV 9961 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Hafengasse 10, 1977 197703
MV 34735 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Hohlweggasse
MV 2005/09 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Hohlweggasse 12 191236
MV 2033 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Hohlweggasse, 1912 191234
MV 2034 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Hohlweggasse, 1912 191235
MV 8548 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Keilgasse 2-6, 1909/1910 191027
MV 1520 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Klimschgasse, 1909 190901
MV 40144/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Klimschgasse 19-21, 2004 200408 bustum (Grab 26)
MV 40435/3 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Klimschgasse 40, 2005 200506
MV 1477 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 3, Mechelgasse, 1909 190911
MV 8520 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Obere Bahngasse 4-8/Gerlgasse 9-13, 1932 (Töpferofen) 193202
MV 34683 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Obere Bahngasse, 1932 193202
MV 1293 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 12A (Bau eines zweiten Gebäudes der Staatsdruckerei) 190414
MV 21013/9 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 14, 1977-1979 197903
MV 21016/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1977-1979 197903
MV 21019/42 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1977-1979 197903
MV 21051/301 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1977-1979 197903
MV 873 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1903 190414
MV 872 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1903/1904 190414
MV 1332 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1903/1904 190414
MV 875a Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 14, 1903/1904 (Botanischer Garten) 190414
MV 870 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 14, 1904 190414
MV 33096/14 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 16, 2005 200504 Phase 3 (E. 2.-1. H. 3. Jh.)
MV 33192/91 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 16, 2005 200504 Phase: NZ
MV 33321/54 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 16, 2005 200504 Phase 1 (E.1 .-1. H. 2. Jh.)
MV 38060/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38074/1 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38150/1 Loeschcke X Sonderform Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38202/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001 Funde: M. 2.-3. Jh.
MV 38272/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38313/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38321/3 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38344/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38361/1 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38364/1 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38381/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38459/4 Loeschcke X/Buchi X Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001 Funde: 2.-3. Jh.
MV 38477/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38519/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38523/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38535/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38808/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001 Funde: 2./3. Jh.
MV 38808/2 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001 Funde: 2./3. Jh.
MV 38901/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001 Funde: E. 1.- 4. Jh.
MV 38902/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38904/1 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001 LA 08 ist einziges Fundobjekt
MV 38908/1 Loeschcke X/Buchi X Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 38909/1 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 3, Rennweg 44, 1989-1990 199001
MV 2387 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 50, 1916 191604
MV 1954 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 58, 1912 191224
MV 1987 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 58, 1912 191224
MV 1988 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 58, 1912 191224
MV 8529 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 58, 1912 191224
MV 931a Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 3, Rennweg 60-62, 1903/1904 190326
MV 932 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 60-62, 1902-1904 190326
MV 935/1 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 60-62, 1903/1904 190326
MV 1493 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 64, 1909 190925
FN 14/verf. 31 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 64, Grabung AS, MN Wien 01006.11.02 201106 Fundnummer 14/Verfüllung 31- ohne Datierung
FN 16/verf. 31 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 64, Grabung AS, MN Wien 01006.11.02 201106 Fundnummer 16/Verfüllung 31- ohne Datierung
MV 106557/14 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 73, 2015 201510 Grube IF 88 (Ende 1.-1. Hälfte 3. Jh.)
MV 106564/20 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 73, 2015 201510 Grube IF 110 (Ende 1.-1. Hälfte 3. Jh.)
MV 106564/22 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 73, 2015 201510 Grube IF 110 (Ende 1.-1. Hälfte 3. Jh.)
MV 106564/24 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 73, 2015 201510 Grube IF 110 (Ende 1.-1. Hälfte 3. Jh.)
MV 106569/16 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 73, 2015 201510 Oberste Verfüllung im Bereich Gruben IF 111, 115, 116, und 117 (Ende 1.-1. Hälfte 3. Jh.)
MV 92019/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 93, 2010 201003 Graben – Materialentnahme? (Funde Ende 1.-Mitte 3. Jh.)
MV 92019/351-352 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rennweg 93, 2010 201003 Graben – Materialentnahme ? (Funde Ende 1.-Mitte 3. Jh.)
MV 1519 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8533 Loeschcke X Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8534 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8535 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8554 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8562 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8563 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 8568 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1909/1910 191038
MV 34668 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Rudolfspital, 1910 191038
MV 70174/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501
MV 70228/350 Loeschcke X B/Buchi X-b? Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501
MV 70324/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501
MV 70361/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501
MV 70791/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501 Entnahmegrube (bis Mitte 2. Jh.)
MV 70834/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501
MV 70896/350 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Schützengasse 24, 2005 200501
MV 27169 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 3, Ungargasse 66/Rennweg, 2001 200101
MV 8523 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 9, Votivkirchenpark, 1948 194806
MV 71675/055001 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 10, Unterlaa, 1975 197510
MV 71680/000005 Loeschcke X A/Buchi X-a Wien 10, Unterlaa, 1980 198003 Streufund 1980
MV 71680/097001 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 10, Unterlaa, 1980 198003
MV 71695/202001 Loeschcke X Wien 10, Unterlaa, 1995 199507 Grubenhaus 2 (A.-3. V. 2. Jh.)
MV 71696/057001 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 10, Unterlaa, 1996 199619
ANSA V 1548 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 10, Wienerberg, 1870 187001
ANSA V 1549 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 10, Wienerberg, 1870 187001
MV 8518 Loeschcke X C/Buchi X-c Wien 14, Schuhbrecherinwald, 1950 195018
MV 105279 Loeschcke X /Buchi X Wien 17, Hernalser Hauptstrasse 59-53, 2014 201413
MV 101049/8 Loeschcke X B/Buchi X-b Wien 17, Steinergasse 16, 2012 201217